POLITYKA

Poniedziałek, 26 sierpnia 2019

Polityka - nr 6 (2284) z dnia 2001-02-10; s. 51

Kultura / Wieczne pióra

Andrzej Garlicki

Likwidowanie tabu

[tylko dla znawców]

Niemcy w Polsce 1945–1950. Wybór dokumentów pod redakcją Włodzimierza Borodzieja i Hansa Lemberga. Tom II Polska Centralna. Województwo Śląskie. Wybór i opracowanie dokumentów Ingo Eser i Jerzy Kochanowski. Wydawnictwo Neriton. Warszawa 2000, s. 590

Pierwszy tom ukazał się w połowie ubiegłego roku i zawierał dokumenty wytworzone przez polskie władze i instytucje centralne (wybór i opracowanie Włodzimierz Borodziej) oraz dokumenty dotyczące województwa olsztyńskiego (wstęp, wybór i opracowanie Claudia Kraft). Poprzedzony został informacją o projekcie badawczym oraz obszernymi tekstami wprowadzającymi obu redaktorów.

Powojenne losy Niemców w Polsce należały do tematów tabu, bo władze uważały, że pisanie o zbrodniach polskich wobec Niemców relatywizuje wojenne zbrodnie niemieckie, a również i dlatego, że obawiano się dostarczać argumentacji rzecznikom niemieckich związków wypędzonych. Dopiero odzyskanie przez Polskę suwerenności i zjednoczenie Niemiec, którym to procesom towarzyszyła rzeczywista normalizacja stosunków polsko-niemieckich umożliwiły podjęcie w pełni naukowych badań nad sytuacją ludności niemieckiej ...

[lektura obowiązkowa]
[warto mieć w biblioteczce]
[nie zaszkodzi przeczytać]
[tylko dla znawców] [czytadło] [złamane pióro]