POLITYKA

Wtorek, 21 maja 2019

Polityka - nr 44 (2425) z dnia 2003-11-01; s. 70-71

Historia / NSZ oskarża

Tomasz Szarota

Listy nienawiści

Na jednej z list proskrypcyjnych Narodowych Sił Zbrojnych widnieje nazwisko Aleksandra Kamińskiego. Legendę podziemia akowskiego kontrwywiad NSZ oskarżał o komunistyczne przekonania i żydowskie pochodzenie.

W aktach Delegatury Rządu RP na Kraj znajdują się dokumenty (teczka o sygnaturze 202/II-43) Departamentu Spraw Wewnętrznych, a wśród nich listy osób podejrzanych o działalność komunistyczną i/lub żydowskie pochodzenie, a niekiedy tylko o sympatie lewicowe. Sporządzono je w placówkach Startu, a na każdej widniała adnotacja ołówkiem: „IV C”. Start to był kryptonim Ekspozytury Urzędu Śledczego Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa, czyli podporządkowanej Delegaturze policji podziemnego państwa, a IV C oznaczało kontrwywiad Narodowych Sił Zbrojnych.

Z wydanej w 2000 r. książki Krzysztofa Komorowskiego „Polityka i walka. Konspiracja zbrojna ruchu narodowego 1939–1945” wynika, że w ramach ukształtowanej w grudniu 1943 r. Centralnej Służby Wywiadowczej Dowództwa NSZ referat IV C miał nazwę Żydowsko-Komunistyczny, a kierował nim Antoni Szperlich ps. Wróblewski. Gdy 7 marca 1944 r. nastąpiło scalenie Narodowych Sił Zbrojnych z Armią Krajową, doszło do rozłamu w formacji zbrojnej polskiej prawicy. Jej część wywodząca się ze Związku Jaszczurczego opowiedziała ...