POLITYKA

Niedziela, 25 sierpnia 2019

Polityka - nr 21 (2908) z dnia 2013-05-22; s. 27-29

Kraj

Joanna Podgórska

Logika teologiczna

Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim od lat trwa konflikt między byłym i obecnym dziekanem Wydziału Teologii. Teraz włączyła się w niego prokuratura. Warto przy okazji zapytać, kto i co na takich wydziałach studiuje.

Konflikt zaczął się od tego, że do rąk ks. prof. Janusza Mariańskiego, wybitnego socjologa religii, trafiła wydana trzy lata wcześniej książka „Pedagogiczne i teologiczne aspekty życia rodzinnego”. Ze zdumieniem przeczytał, że był jej recenzentem. Nie tylko nie był, ale wcześniej jej na oczy nie widział. Książka to praca zbiorowa pod redakcją ks. prof. Piotra Duksy, dziekana Wydziału Teologii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Ks. prof. Mariański napisał więc list do rektora UWM, w którym oświadcza, że jego nazwisko zostało umieszczone w tej pracy bez jego wiedzy i zgody. A ponieważ – jak pisze – takie działania są naruszeniem dobrych praktyk akademickich, domaga się napiętnowania naukowego fałszerstwa i sprostowania. „Praca prezentuje niski poziom naukowy, co dodatkowo godzi w mój autorytet naukowy jako jej rzekomego recenzenta” – pisze.

Ks. prof. Duksa, pytany o wyjaśnienia, pokazał wysłane do wydawnictwa zaświadczenie, że ks. prof. Mariański pozytywnie opiniuje publikację i zgadza się na umieszczenie w niej swojego nazwiska, podpisane przez poprzedniego dziekana ks. prof. Cypriana Rogowskiego. Na co ten stwierdził, że co ...