POLITYKA

Poniedziałek, 20 maja 2019

Polityka - nr 19 (2503) z dnia 2005-05-14; s. 17

Ludzie i wydarzenia

Loża dyrektorów

Opera Narodowa ma już nowych dyrektorów: naczelnego Sławomira Pietrasa i artystycznego Mariusza Trelińskiego. Nowi szefowie nie wypowiadają się jeszcze o planach. – Na świecie dyrektorzy szykują się do objęcia teatrów przez parę lat, my o nominacji wiemy od tygodnia – mówi Treliński. Deklaruje już jednak wymianę z teatrami światowymi i współpracę z wybitnymi artystami; liczy tu na swoje międzynarodowe kontakty.

Pietras, który kieruje również Teatrem Wielkim w Poznaniu, zapowiada, że choć przez okres przejściowy będzie nadzorował obie sceny, w przyszłości skoncentruje się na Warszawie (Operę Narodową obejmuje po raz drugi, wcześniej kierował nią w latach 1991–94).

Obaj dyrektorzy podkreślają, że chcą zachować poziom muzyczny wypracowany przez Jacka Kaspszyka i nadal z nim współpracować; nie wiadomo jednak, czy teatr będzie miał stałego szefa muzycznego (jeśli nie, utrzymanie poziomu może nie być łatwe). Pietras i Treliński nie będą się już zmagać z zadłużeniem teatru; ten problem został rozwiązany przez poprzednią dyrekcję ...