POLITYKA

Piątek, 26 kwietnia 2019

Polityka - nr 3 (2941) z dnia 2014-01-15; s. 92-93

Jan Bijak (1929-2014)

Wiesław Władyka

Lubił ludzi

Był trzecim kolejnym redaktorem naczelnym POLITYKI, w okresie dla niej chyba najbardziej dramatycznym, bo w latach 80. i na początku następnej dekady. Między 13 grudnia 1981 r., który zdawało się, że kończy historię „pierwszej” Solidarności, a rokiem 1989, który rozpoczynał jej nowe dzieje, już jako formacji biorącej realną odpowiedzialność za Trzecią Rzeczpospolitą. I przez kilka następnych lat, gdy ta Polska budowała swoje podstawy i zasady, wyłaniała się niejako z mgły, a POLITYKA temu procesowi sprzyjała, sama się też zmieniając. Nie tylko myślowo, ale i jako wydawnictwo, przedsięwzięcie biznesowe, które musiało odnaleźć się na nowym, konkurencyjnym rynku. I po drodze nie zgubić czytelników.

Jan Bijak w tym przełomowym okresie odegrał rolę niezwykle ważną, umiejętnie łącząc przeszłość z przyszłością, trafnie wyczuwając, że po momencie euforii nadejdą miesiące i lata trudne, pojawią się nowe wyzwania, a POLITYKA się wobec nich odnajdzie, jeśli nigdy nie odejdzie od swoich fundamentów myślenia: od tolerancji, koncyliacji, ...