POLITYKA

środa, 21 sierpnia 2019

Polityka - nr 12 (2950) z dnia 2014-03-19; s. 82

Kultura / Afisz / Na ekranie

Janusz Wróblewski

Ludowe kino akcji

●●●○○○

Zabić bobra, reż. Jan Jakub Kolski, prod. Polska, 100 min

Dwie dekady temu Jan Jakub Kolski, zafascynowany magicznym realizmem, tworzył wyrafinowane, hipnotyczne baśnie poszukujące w grzesznych duszach ludowych odmieńców wewnętrznego spokoju. W „Jańciu Wodniku”, „Grającym z talerza”, „Pograbku”, mimo wyczuwalnego sceptycyzmu, ironii, akcentowania niesprawiedliwości losu, dominowały stawiane uporczywie pytania o to, co nieprzeniknione i niewysłowione. Nawet w bardzo odległych tematycznie filmach poświęconych okresowi okupacji („Daleko od okna”, „Wenecja”, „Pornografia”) reżyser nie unikał manichejskiego podziału na dobro i zło, nad którym niepodzielnie czuwa oko tego, „którego dziełem są wszelkie rzeczy”. „Zabić bobra” przynosi radykalną odmianę. Na próżno szukać w tym zimnym, manierycznym dramacie cudów i dziwów czy uwodzicielskiego, zmitologizowanego piękna. Operator, scenarzysta, pisarz i znakomity reżyser zaryzykował tym razem sensacyjną podróż w głąb umysłu niezrównoważonego psychicznie żołnierza straży granicznej, służącego niegdyś w Afganistanie, z trudem dziś rozpoznającego granice wymyślonego przez siebie świata. Gubi się w ...

●●●●●● wybitne!
●●●●●○ bardzo dobre
●●●●○○ dobre
●●●○○○ średnie
●●○○○○ słabe
●○○○○○ dno!