POLITYKA

Niedziela, 19 maja 2019

Polityka - nr 44 (2881) z dnia 2012-10-29; s. 64-65

Nauka

Jacek Kubiak

Macica na dwa porody

Przeszczepy macicy mogą przywracać płodność kobietom pozbawionym tego organu. Czy rewolucyjna metoda, sprawdzana obecnie w Szwecji, jest skuteczna, okaże się za dwa lata.

Bezpłodność, w odróżnieniu od niepłodności, to trwała niezdolność do posiadania własnego potomstwa. Niepłodność można leczyć na różne sposoby, na przykład przez zapłodnienie pozaustrojowe, natomiast na bezpłodność nie ma lekarstwa – szczególnie na tę wynikającą z braku macicy lub jej wad. Transplantacja tego organu w połączeniu z zapłodnieniem in vitro i transferem zarodków mogłaby takie sytuacje diametralnie zmienić.

Problem ten dotyczy młodych kobiet, którym usunięto macicę np. na skutek raka jej szyjki lub komplikacji porodowych. To operacja ratująca życie, ale pozbawiająca płodności. Zdarza się też wrodzona wada polegająca na niewykształceniu się dróg rodnych kobiety w trakcie jej własnego rozwoju płodowego. To tzw. zespół Mayera-Rokitansky’ego-Küstera-Hausera (MRKH). Kobiety nim dotknięte zwykle mają normalnie wykształcone jajniki. Teoretycznie są więc płodne, nie mogą jednak posiadać dzieci z braku macicy i pochwy.

Zespół MRKH, którego pełny opis medyczny dali na początku XIX w. niezależnie od siebie Niemiec August Mayer i&...