POLITYKA

środa, 26 czerwca 2019

Polityka - nr 48 (3188) z dnia 2018-11-28; s. 9

Ludzie i wydarzenia / Kraj

 GR

Macierewicz znów przegrywa

Antoni Macierewicz i jego przyboczni przegrywają kolejne sądowe procesy z byłymi szefami Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Tymi, których Antoni Macierewicz jako minister obrony oraz Piotr Bączek jako szef SKW pozbawiali stanowisk, wyrzucali ze służby, degradowali, a nawet oskarżali o współpracę z rosyjskimi służbami. Zarzuty im stawiane nie wytrzymują w sądach konfrontacji z faktami. Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał niedawno, że w przypadku dwóch oficerów szef SKW Piotr Bączek bezpodstawnie odebrał tzw. poświadczenia bezpieczeństwa dające dostęp do tajnych materiałów. Chodzi o mjr Magdalenę E., byłą zastępczynię dyrektora zarządu operacyjnego SKW, oraz płk. Krzysztofa Duszę, byłego wiceszefa SKW i byłego szefa Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO. Instytucji, do której trzy lata temu, w środku nocy i w atmosferze skandalu, wdzierał się ówczesny rzecznik Macierewicza Bartłomiej Misiewicz. Decyzje sądu oznaczają, że oboje odzyskali dostęp do informacji niejawnych. – Wyrok WSA potwierdza bezpodstawność oraz tendencyjność działań SKW – podkreśla pełnomocnik oficerów mec. Antoni Kania-Sieniawski.