POLITYKA

Czwartek, 23 maja 2019

Polityka - nr 21 (3060) z dnia 2016-05-18; s. 60-63

Historia

Marek Henzler

Majowe ofiary

Liczba ofiar zamachu majowego od początku budziła kontrowersje. Zarówno oficjalne dane, jak i prasowe doniesienia były niepewne, i wciąż trudno o precyzyjne wyliczenia.

Komisja gen. Lucjana Żeligowskiego, zajmująca się wyjaśnianiem okoliczności i przebiegu wypadków majowych ustaliła, że zginęło w nich 379 osób, a 920 odniosło rany. I tę liczbę ofiar podają encyklopedie i podręczniki historii. Tyle że Komisja wszystkich ofiar Maja 26 nie policzyła bądź nie o wszystkich wiedziała. Jej wykazy „strat w ludziach” (z datą 1 czerwca 1926 r.) nie uwzględniają choćby późniejszych zgonów rannych osób, ofiar niewybuchów i samobójstw mających związek z zamachem, a także – o czym pisał „Kurier Warszawski” – „co najmniej 200 osób rannych, które po opatrunku mogły się udać do domu”. Gazeta ta, powołując się na dane PCK, podawała, że do 27 maja doliczono się 421 zabitych.

Liczba ofiar zamachu od początku budziła kontrowersje. W dniach zamachu, a także po nim, warszawskie szpitale i kostnice przesyłały do Komendy Miasta meldunki o przyjętych rannych, ich zgonach i zwiezionych z ulic zwłokach. Kilkanaście zachowało się w Centralnym ...