POLITYKA

środa, 21 sierpnia 2019

Polityka - nr 7 (2285) z dnia 2001-02-17; s. 13

Komentarze

Wiesław Władyka

Malowanie fasad

Pojawienie się Platformy Obywatelskiej, której kilkunastoprocentowe poparcie uzyskiwane w sondażach opinii publicznej, traktowane z początku przez wszystkich przeciwników i konkurentów jako żart bądź błąd, dało jednakże zastanawiające rezultaty. AWS i Unia Wolności zwarły szeregi, te, które jeszcze im pozostały, i z wielkim entuzjazmem zaczęły ogłaszać nowe hasła i pomysły. Unia Wolności ma teraz zająć się tzw. terenem i ma zacząć mówić nowym językiem porzucając dotychczasowy przemądrzały, chce stanąć na czele walki z bezrobociem i Ministerstwem Zdrowia. AWS zaczyna cenić tych, którzy są w niej „razem”, a już zwłaszcza młodych, wśród których – jak mówi premier i jednocześnie szef Akcji – widać przyszłych ministrów i parlamentarzystów. Zdaje się, że i SLD też poczuło zastrzyk adrenaliny, już dawno Leszek Miller nie był tak napastliwy wobec rządzących, do których zaliczył oczywiście i przywódców Platformy Wyborczej. Z punktu widzenia wyborcy, można powiedzieć, powstanie Platformy Wyborczej już ...