POLITYKA

Czwartek, 25 kwietnia 2019

Polityka - nr 50 (3039) z dnia 2015-12-09; s. 79

Kultura / Afisz / Książki

Wiesław Władyka

Marsz Andersa

5/6

...

Skala ocen: 1 (dno) – 6 (wybitne)