POLITYKA

Poniedziałek, 22 lipca 2019

Polityka - nr 12 (2950) z dnia 2014-03-19; s. 11

Ludzie i wydarzenia / Świat

Marx doradza papieżowi

Na szefa konferencji niemieckich biskupów ­rzymsko­­katolickich został przez nich wybrany kardynał ­ Reinhard Marx. Jak na Kościół, młody (60 lat), zdolny, medialny, z poczuciem humoru. Kardynałem mianował go Benedykt XVI. Marx jest w gronie zaufanych współpracowników obecnego papieża. Wszedł do rady ośmiu kardynałów szykujących reformę watykańskiej biurokracji. W 2008 r. wydał książkę pod tytułem „Das Kapital” (Kapitał). Tak, to aluzja do słynnego dzieła Karola Marksa. Poglądy kardynała na ekonomię globalną są zbieżne z apelami Franciszka o porzucenie „ekonomii chciwości”. Może to pod wrażeniem tej książki niemieckiego hierarchy Franciszek dołożył mu jeszcze jedno zadanie w Watykanie, powołując go na szefa nowo utworzonej Rady ds. Ekonomicznych. Wszystko po to, by usprawnić zarządzanie i finanse Watykanu.

Wybór kard. Marksa na ważne funkcje watykańskie to sygnał, jakie są preferencje papieża, co mu się podoba. Kościół niemiecki nie boi się podejmować trudnych tematów. Ogłosił właśnie wyniki ankiety rozesłanej w imieniu papieża do kościołów lokalnych przed nadchodzącym synodem biskupó...