POLITYKA

Poniedziałek, 20 maja 2019

Polityka - nr 4 (4) z dnia 2015-03-18; Pomocnik Historyczny. Kresy Rzeczpospolitej. Wielki mit Polaków; s. 66-67

Detale

Oskar Myszor

Marynarze poleskiego morza

Geneza obecności Flotylli Pińskiej na Polesiu sięga pierwszych miesięcy istnienia Marynarki Wojennej w odrodzonej Rzeczpospolitej.

Morze Pińskie. Od momentu utworzenia Marynarki Wojennej rozkazem Naczelnika Państwa z 28 listopada 1918 r., do objęcia Pomorza w lutym 1920 r., polskie okręty były obecne jedynie na wodach śródlądowych. Pierwszą formacją w ramach MW była Flotylla Wiślana, sformowana jeszcze pod koniec 1918 r.; drugą zaś właśnie Flotylla Pińska, powstała kilka miesięcy później w obliczu wojny z bolszewicką Rosją.

Potrzeba jej utworzenia wynikała ze specyficznych warunków obszaru, na którym miała operować: mającego duże strategiczne znaczenie dorzecza Prypeci, umożliwiającego komunikację pomiędzy różnymi systemami wodnymi – połączonego z Wisłą i Bałtykiem poprzez Pinę, Kanał Królewski i Bug; z Niemnem poprzez Kanał Ogińskiego i Szczarę; z Morzem Czarnym przez Dniepr, którego Prypeć jest dopływem. Owo dorzecze, wówczas w dużej mierze nieuregulowane, w okresie wiosenno-letnim wraz z pobliskimi jeziorami, bagnami i starorzeczami tworzyło ogromne rozlewisko (zwane potocznie Morzem Pińskim), w którym komunikacja lądowa stawała się prawie niemożliwa.

Na wojnie z bolszewikami. Zalążkiem utworzonej 19 kwietnia 1919 r. flotylli były trzy uzbrojone ...