POLITYKA

Czwartek, 18 lipca 2019

Polityka - nr 27 (2661) z dnia 2008-07-05; s. 7

Flesz. Ludzie i wydarzenia / Kraj

 B.E.

Matura: pół na pół

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła, że czterech na pięciu tegorocznych maturzystów pomyślnie przeszło przez ten egzamin. Najgorzej poszło na wsiach (65 proc. zdało), najlepiej – w wielkich miastach (81 proc.). Jeszcze wyraźniej niż w poprzednich latach widać marność liceów profilowanych: tam zdało maturę tylko 63 proc. absolwentów, gdy w ogólniakach prawie 90 proc. A już najgorzej wypadają licea i technika uzupełniające – tam ledwie co trzecia osoba dała sobie radę.

Ciekawy okazał się też wybór przedmiotów (poza obowiązkowym polskim i językiem obcym trzeba było wybrać jeszcze jeden przedmiot; ponadto maturzysta miał prawo zdawać nawet trzy przedmioty nieobowiązkowe, ale takich herosów znalazło się tylko 0,2 proc.). Widać wyraźnie, że duża część maturzystów chciała zdawać coś w miarę łatwego i na poziomie podstawowym. Za takie przedmioty musiały uchodzić geografia (wybrało ją 40 proc. zdających) i WOS (co trzeci maturzysta). Również obowiązkowe język polski i język obcy zdecydowana większość zdawała na poziomie podstawowym, co CKE tłumaczy tym, ż...

Tagi

maturawyniki