POLITYKA

Czwartek, 18 kwietnia 2019

Polityka - nr 13 (2647) z dnia 2008-03-29; s. 46-47

Rynek

Cezary Kowanda

Miliony z jednego procenta

Nasz podatek nie musi w całości przepaść w kasie państwa. Od 5 lat sami możemy wybraną organizację społeczną obdarować jednym procentem naszego podatku. W ubiegłym roku zdecydował się na to ledwie jeden na piętnastu podatników. Rok 2008 ma być przełomem.

Jeden procent to najprostsza i nieobciążająca naszych kieszeni forma wsparcia organizacji charytatywnych. Ale o wielkim sukcesie tej akcji trudno mówić. W ubiegłym roku mniej niż 7 proc. składających formularze PIT samodzielnie i świadomie wybrało, na jaki cel pójdzie 1 proc. ich podatku. Cała reszta (pomijając tych, którzy żadnego podatku nie płacą) poprzez swoją bezczynność pośrednio uznała, że rządzący lepiej od nich potrafią te pieniądze wydać. A na serio nikt tak raczej nie myśli.

Ludzie narzekali, że poprzednia procedura przekazania 1 proc. wymagała sporej fatygi. Najpierw trzeba było przelać pieniądze na konto wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP), płacąc za to z własnej kieszeni. Potem należało wypełnić zeznanie podatkowe, wpisując kwotę, którą urząd skarbowy miał zwrócić. Pieniądze przychodziły nawet trzy miesiące po złożeniu PIT, razem z resztą zwrotu podatku. W tym roku będzie już łatwiej. A wszystko dzięki wprowadzeniu tzw. modelu węgierskiego.

Węgrzy sami wpisują dane wybranej ...

Vademecum darczyńcy

Spis organizacji pożytku publicznego (OPP), które można w tym roku obdarować 1 proc. podatku, znajduje się na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl lub www.bazy.ngo.pl

Kwotę „jednego procenta” obliczamy, dzieląc ostateczną wysokość podatku (po wszystkich odliczeniach) przez 100, a otrzymany wynik zaokrąglając w dół do pełnych dziesiątek groszy.

Możemy wybrać tylko jedną OPP, nie wolno podzielić wsparcia między kilka organizacji.

Nowa formuła gwarantuje anonimowość – OPP nie dowiedzą się, od kogo dostały pieniądze.

Przelewy z urzędów skarbowych do OPP nie będą obciążone prowizją, więc cała przekazana przez nas kwota trafi na wybrany cel. Status OPP ma również Fundacja Tygodnika „Polityka” (KRS: 0000104137), która wspiera młodych polskich naukowców (patrz też s. 44).

Na dobry cel

Rok podatkowy Liczba podatników przekazujących 1 proc. (tys.) Średnia wysokość przekazanej kwoty (zł) Łączna wielkość przekazanych środków (mln zł)
2003 81,0 128 10,4
2004 680,5 60 41,1
2005 1 156,5 54 62,3
2006 1 614,7 66 107,1

Źródło: MF