POLITYKA

środa, 19 czerwca 2019

Polityka - nr 1 (2536) z dnia 2006-01-07; s. 17

Ludzie i wydarzenia

Minister i sędziowie

Minister Zbigniew Ziobro ogłosił w mediach, że skoro ma odpowiadać za wymiar sprawiedliwości, musi mieć większe możliwości odnośnie do organizowania pracy sądów, a więc powoływania i odwoływania ich prezesów.

Rzecz w tym, że – zgodnie z prawem o ustroju sądów powszechnych – minister już teraz powołuje prezesów. Ustawa wymaga tylko, by rekrutowali się oni spośród samych sędziów, a kandydaturę zaopiniowały stosowne instancje środowiskowe (lecz opinia ta nie jest wiążąca). Nadto już teraz prezesi „w zakresie administracji sądowej” podlegają ministrowi. Może on ich również odwołać w razie „rażącego niewywiązywania się z obowiązków służbowych”. Więcej: może ich zdymisjonować nawet wtedy, „gdy dalsze pełnienie funkcji z innych powodów nie da się pogodzić z dobrem wymiaru sprawiedliwości” – w tym przypadku Trybunał Konstytucyjny uznał jednak, że w interesie wymiaru sprawiedliwości władza ministra musi zostać ograniczona wymogiem uzyskania zgody Krajowej Rady Są...