POLITYKA

Piątek, 19 kwietnia 2019

Polityka - nr 26 (2407) z dnia 2003-06-28; s. 13

Ludzie i wydarzenia

Ministerstwo do spraw równości płci?

Jak formalnie zrównać status kobiet i mężczyzn w społeczeństwie? Po pierwszym czytaniu do sejmowej komisji trafił senacki projekt ustawy o równym statusie kobiet i mężczyzn. Przewiduje on m.in. stopniowe dochodzenie do równowagi płci w administracji rządowej i samorządowej. Począwszy od tego roku miałoby się zacząć monitorowanie proporcji pań i panów w takich organach, tak by w 2012 r. przedstawiciele obu płci mieli w nich po połowie swoich przedstawicieli. Druga z najważniejszych propozycji to powołanie Urzędu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn. Jego zadania byłyby podobne do wykonywanych obecnie przez pełnomocnika do spraw równego statusu kobiet i mężczyzn, ale znacznie rozszerzone. Urząd miałby agendy wojewódzkie i rangę struktury ministerialnej. Jedna z głównych współautorek projektu ustawy senator Zdzisława Janowska z UP podkreśla, że pod propozycjami podpisało się 64 senatorów różnych opcji: – Muszę zresztą przyznać, że koledzy z Bloku Senat 2001 w wielu momentach ...