POLITYKA

Niedziela, 18 sierpnia 2019

Polityka - nr 15 (15) z dnia 2018-10-30; Pomocnik Historyczny. 7-2018. Biografie. Lotnicy Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie; s. 30-31

Postacie. Wspaniała dwunastka

Robert Gretzyngier

Mirosław FERIĆ (1915–42)

Jeden z pięciu czołowych asów 303. dywizjonu przyszedł na świat w 1915 r. w Trawniku koło Sarajewa w monarchii austro-węgierskiej. Pod koniec I wojny światowej Zofia Ferić wystąpiła do sądu o separację i w 1919 r. wróciła z rodziną (w tym synami) do odradzającej się Polski. Według powtarzanej potem informacji ojciec Mirosława miał zginąć w I wojnie światowej, co nie było prawdą. W Ostrowie Wielkopolskim dziadek Mirosława zatrudnił się w sądzie, a Zofia Ferić pracowała jako szkolna katechetka. W Polsce Mirosław wychowywał się i uczęszczał do szkół w Ostrowie Wielkopolskim. Po maturze, chcąc się jak najszybciej usamodzielnić, wybrał zawodową służbę w wojsku. Po podstawowym krótkim przeszkoleniu w Różanie rozpoczął naukę w dęblińskiej Szkole Podchorążych Lotnictwa. Po kursie wyższego pilotażu w Grudziądzu w 1938 r. już jako podporucznik pilot został przydzielony do 1. pułku lotniczego, a w nim do eskadry kościuszkowskiej.

We wrześniu 1939 r. Ferić został jednym z obrońców stolicy, gdyż 111. eskadra w ramach Brygady Pościgowej broniła Warszawy. W jej ...

Oto grupa pilotów Polskich Sił Powietrznych (w porządku alfabetycznym). Są wśród nich myśliwskie asy, ale także uznani dowódcy, kronikarz dywizjonowy, pilot doświadczalny, zarówno oficerowie, jak i podoficerowie. Część zginęła w czasie wojny. Jedni wrócili do Polski, inni wybrali emigrację. Losy wielu to materiały na filmy sensacyjne.