POLITYKA

Sobota, 24 sierpnia 2019

Polityka - nr 13 (13) z dnia 2019-08-07; Pomocnik Historyczny. 7/2019. Dzieje Śląska czyli historia na pograniczu; s. 64-65

Dariusz Nawrot

Mit niemieckiego Śląska

Jednym z fundamentów legendy niemieckiego Śląska stały się opowieści o patriotyzmie Ślązaków w dobie wojen napoleońskich.

Początek kampanii 1806/07 r. Działania zbrojne w epoce napoleońskiej dotarły na Śląsk w czasie wojny Napoleona z władcą Prus Fryderykiem Wilhelmem III, którego wojska cesarz Francuzów rozgromił w bitwach pod Jeną i Auerstëdt w październiku 1806 r. Mimo utraty Berlina, król pruski nie zamierzał kapitulować, licząc na pomoc władcy Rosji. W marszu na wschód napoleońska Wielka Armia na początku listopada 1806 r. wkroczyła do Wielkopolski, a na ziemiach zaboru pruskiego zaczęło rozwijać się polskie powstanie. W tych dniach jej oddziały, pod wodzą najmłodszego brata Napoleona, Hieronima, weszły również na Śląsk.

Wprawdzie w kampanii 1806/07 r. region ten był drugorzędnym teatrem wojennych działań, ale nie można bagatelizować jego znaczenia militarnego. Prowincja, granicząca z Austrią i wyposażona w 8 twierdz, mogła się stać obszarem przygotowania kontruderzenia przeciw Wielkiej Armii. Gdyby wojska cara Aleksandra I wyprzedziły oddziały Napoleona i pierwsze wkroczyły do Warszawy oraz zyskały połączenie z siłami ...