POLITYKA

Czwartek, 23 maja 2019

Polityka - nr 34 (2921) z dnia 2013-08-21; s. 66

Kultura / Afisz / Książki

Wiesław Władyka

Mitologia Drugiej Rzeczypospolitej

●●●●●○

Andrzej Garlicki, Siedem mitów Drugiej Rzeczypospolitej, Czytelnik, Warszawa 2013, s. 256

Zmarły niedawno Andrzej Garlicki, nasz redakcyjny kolega, był wybitnym historykiem, m.in. autorem znanej biografii Józefa Piłsudskiego, wielu innych książek, także podręczników historii. A zwłaszcza lubił pisać o dziejach Polski lat 1918–39, co potwierdził w wydanej już po śmierci książce. Jest to zbiór szkiców o siedmiu mitach Drugiej Rzeczypospolitej, wybranych bardzo autorsko. Garlicki po kolei dyskutuje z rozmaitymi uproszczeniami (choć może nie wszystkie stały się mitotwórcze z równą siłą). Z tezą, że w pierwszych latach budowania niepodległości i walki o granice doszło do zawieszenia wojny między najważniejszymi polskimi obozami politycznymi. Z poglądem, że Polska w 1939 r. stała się ofiarą zmieloną przez wielkie młyny historii – tu pokazuje, że potrafiła znaleźć się i po drugiej stronie, a jej skomplikowane relacje z Czechosłowacją, zakończone aneksją Zaolzia w 1938 r. w „równoczesnym działaniu z Hitlerem”, uważa za „...

●●●●●● wybitne!
●●●●●○ bardzo dobre
●●●●○○ dobre
●●●○○○ średnie
●●○○○○ słabe
●○○○○○ dno!