POLITYKA

Sobota, 20 lipca 2019

Polityka - nr 27 (2459) z dnia 2004-07-03; s. 27-30

Kraj / Młodzież Wszechpolska

Martyna Bunda

Młoda Liga

Już nie noszą zielonkawych koszul. Nie mówią o sobie: „Bojówki”. Tak trzeba, skoro się weszło w orbitę polityki. Poza tym bez zmian: Wroga – niszczyć, Boga – kochać, Organizację – wspierać.

Łukasza zwerbował kolega Tomek w czasie warsztatów z maszynopisania w zaocznej szkole średniej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zwerbował Metodą nr 1 z tajnej broszury instruktażowej* autorstwa eksprezesa Młodzieży Wszechpolskiej, posła do europarlamentu Wojciecha Wierzejskiego.

– Nachylaliśmy się nad maszyną, był hałas, nikt nie podsłuchiwał. Tomek powiedział: „Twoje kłopoty są niczym w porównaniu z kłopotami ojczyzny”– opowiada Łukasz. – I zapytał, czy dobro ojczyzny leży mi na sercu.

Werbowany: Łukasz Bernaś. Zagubiony, dotychczas bez poglądów politycznych, nie ma dziewczyny. Odkąd rok temu umarł tata, odpowiedzialność za matkę i sześcioro rodzeństwa spadła na niego, dwudziestolatka bez zawodu.

Werbujący: Tomek Czernik, lat 21. Bezrobotny, bez prawa do zasiłku. Też samotny. Obrażony na miasto, w którym się marnuje, ale oddany, jak mówi, matce-ojczyźnie. Poglądów raczej nie miał, dopóki mu na zebraniach organizacji nie wytłumaczyli, że jakieś mieć trzeba.

Organizacja stawia warunki. Obecność na cotygodniowych zebraniach obowiązkowa, tak jak czytanie lektur podsuwanych przez prezesa ...

Jak poszerzać krąg Wszechpolaków

Metody werbunku według broszury Wierzejskiego:
• Poprzez indywidualny kontakt koleżeński.
• Okupacja szkoły („Składamy wizytę u dyrektora informując go, że chcemy założyć patriotyczno-wychowawczą organizację samokształcenia młodzieży. Jeśli mierziłaby go nazwa MW, to można założyć koło historyczne, turystyczno-krajoznawcze (...). Ambicją każdego koła powinno być posiadanie choć kilku ludzi we wszystkich szkołach średnich i przyczółki w podstawówkach”).
• Podbieranie działaczy („Werbujemy przede wszystkim liderów. Najpierw poprzez indywidualny kontakt, przyjacielskie rozmowy, zaproszenia na nasze spotkania i akcje (...), nie tracąc kontaktu nawet przez tydzień”).
• Wyławianie z otwartych spotkań. Reklama prasowa („Inicjatywy młodzieży są premiowane, o ile nie widać w nich czysto politycznego (partyjnego) podłoża. Akcje do nagłośnienia: akcje przeciw sektom (...), zbiórka książek dla Polaków ze Wschodu (...), w obronie życia (...), przeciw budowie supermarketów (...). W ogóle należy utrzymać jak najlepsze stosunki z dziennikarzami i całymi redakcjami”).
• „Jednoczenie” środowisk prawicowych („poprzez inicjowanie wspólnych przedsięwzięć po prostu marginalizujemy dotychczasowe organizacje”).
• Inne: poprzez organizowanie koncertów, przez organizacje podporządkowane bądź przejęte (NZS, Sokół, samorząd studencki np. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego).