POLITYKA

Niedziela, 18 sierpnia 2019

Polityka - nr 5 (5) z dnia 2016-05-11; Ja My Oni. Poradnik Psychologiczny Polityki. Tom 22. Dusza i ciało; s. 22-25

Piękno i seks

Magdalena Strzałkowska

Młodo mi w głowie

Dr Ewa Woydyłło-Osiatyńska o tym, czy warto walczyć z czasem

Magdalena Strzałkowska: – Ludzie współcześni są opętani kultem młodości.
Ewa Woydyłło-Osiatyńska: – I bardzo dobrze.

Dobrze?
Czy kult młodości wyrządza komukolwiek krzywdę? Jeśli jego wyznawcy dyskryminowaliby starsze osoby tylko dlatego, że są starsze, to mielibyśmy do czynienia z ageizmem. Ale ageizm nie wynika z kultu młodości.

A z czego?
Z tego samego, co choćby dyskryminacja czarnoskórych czy kobiet na rynku pracy...

Czyli z przekonania, że osoby białe czy płci męskiej są lepsze.
Nie. Każda dyskryminacja wynika z niedorozwoju humanizmu. A ageizm także z braku wyobraźni – ktoś, kto za młodu odbiera prawa ludziom starszym, nie potrafi uświadomić sobie, że życie jest jazdą po ulicy jednokierunkowej. Przecież osoby dyskryminujące starszych, jeśli same będą żyły długo, z całą pewnością również dojdą do punktu, w którym przestanie im przyświecać gwiazda młodości.

Przestrzeń za furtką

<...

Rozmówczyni jest psychologiem klinicznym i terapeutką w Ośrodku Terapii Uzależnień Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Ukończyła także historię sztuki i dziennikarstwo. Autorka książek, m.in. „Buty szczęścia”, „Dobra pamięć, zła pamięć” i „Rak duszy. O alkoholizmie”.