POLITYKA

Poniedziałek, 26 sierpnia 2019

Polityka - nr 6 (2387) z dnia 2003-02-08; s. 20-22

Temat tygodnia / Bić się czy nie bić

Mariusz JanickiJoanna Źwiek  [wsp.]

Młodzi nie chcą na Bagdad

W sprawie irackiej polskie władze wyszły przed szereg. Popierając amerykańskie plany ataku na Irak, spotkały się z kontrą. Po raz pierwszy od lat polskie społeczeństwo w tak dobitny sposób wyraża dezaprobatę dla polityki zagranicznej państwa. Młodzi są jeszcze bardziej radykalni niż dorośli.

W badaniu CBOS 51 proc. Polaków sprzeciwia się wojnie z Irakiem w każdych okolicznościach, nawet gdyby udowodniono, że jest tam broń masowego rażenia. Blisko dwie trzecie obywateli, według sondażu OBOP, nie chce czynnego udziału Polski w ewentualnej wojnie z Irakiem, a tylko jedna czwarta akceptuje wysłanie żołnierzy w rejon konfliktu. Ale raczej na tyły. Jeśli już kogoś wysyłać, to może lekarzy – pokazują ostatnie sondaże. Na to zgodziłoby się 60 proc. respondentów, ale już tylko 40 proc. zaaprobowałoby korzystanie przez Amerykanów z baz w Polsce (temat baz USA w Polsce stał się nieoczekiwanie aktualny), a tylko 50 proc. – na przelot amerykańskich samolotów nad naszym krajem. Wewnętrzne badania przeprowadzone w polskim wojsku wykazały, że blisko 20 proc. żołnierzy i oficerów jest przeciwnych stacjonowaniu w Polsce sojuszniczych wojsk NATO.

Podczas wojny w Zatoce Perskiej, dwanaście lat temu, nie było problemu (ok. 60 proc. Polaków poparło działania USA). Mimo że nie byliśmy jeszcze w NATO, wizja złego ...