POLITYKA

Czwartek, 20 czerwca 2019

Polityka - nr 45 (2730) z dnia 2009-11-07; s. 54

Kultura / Afisz / Książki

Anna Brzezińska

Mury i mosty

●●●●●○

1989. Dziesięć opowiadań o burzeniu murów, Wyd. Hokus-Pokus i Wytwórnia, Warszawa 2009, s. 95

To publikacja niezwykła. Ukazała się niemal jednocześnie we Włoszech, Niemczech, Hiszpanii, Portugalii, Francji i Polsce, gdzie wydały ją wspólnie dwie kameralne oficyny, Hokus-Pokus i Wytwórnia, specjalizujące się w artystycznej książce dla dzieci. W rocznicę upadku berlińskiego muru 10 współczesnych pisarzy europejskich – Elia Barceló, Andrea Camilleri, Didier Daeninckx, Jiří Kratochvil, Ludmiła Pietruszewska, Ingo Schulze, Olga Tokarczuk, Miklós Vámos, a także nieżyjący Max FrischHeinrich Böll – opowiada o świecie okaleczonym i podzielonym, a ich opowieści łączy i komentuje wizualna narracja Henninga Wagenbretha, autora ilustracji. Nie jest to zapis doświadczenia totalitaryzmu, który ukształtował losy kilku pokoleń w Europie Środkowo-Wschodniej, choć w niektórych tekstach ta warstwa historyczna jest bardzo wyraźna. Wydarzenia 1989 r. stają się pretekstem do przypowieści o murach i mostach, wznoszonych ...

●●●●●● wybitne!
●●●●●○ bardzo dobre
●●●●○○ dobre
●●●○○○ średnie
●●○○○○ słabe
●○○○○○ dno!