POLITYKA

Poniedziałek, 26 sierpnia 2019

Polityka - nr 12 (2851) z dnia 2012-03-21; s. 40-42

Raport / Raport energetyczny

Agnieszka Łakoma

Muszkieterzy się zbroją

Polska jeszcze długo będzie zależna od dostaw rosyjskiego gazu. Nowe rurociągi do Czech i Niemiec oraz otwarcie gazoportu w Świnoujściu to szansa na stopniowe uwalnianie się od tej zależności.

Rosyjska dominacja w zaopatrzeniu Polski w gaz przez lata była żelaznym punktem dyskusji polityków. Narzekali, snuli wizje, przedstawiali koncepcje i na tym się kończyło. Dochodziło do kuriozalnych sytuacji, gdy Polska na forum międzynarodowym przedstawiała koncepcję „paktu muszkieterów”, w myśl której kraje UE byłyby zobowiązane do dostarczenia gazu członkowi wspólnoty odciętemu od dostaw, podczas gdy mieliśmy tylko jedno niewielkie połączenie z europejskim systemem gazociągowym w Lasowie k. Zgorzelca. Zatem nawet muszkieterzy nic by nam nie pomogli, bo nie byłoby jak tego gazu dostarczyć.

Etap jałowych dyskusji mamy już jednak za sobą. Pod koniec 2011 r., w ramach budowania zintegrowanego rynku energii w Europie Środkowej, udało się stworzyć podstawy lepszego połączenia krajowego systemu gazowniczego z Unią Europejską, co zwiększa niezależność dostaw do Polski. Efekt jest taki, że już niemal 30 proc. sprowadzanego do nas gazu pochodzi spoza Rosji. Jeszcze dwa lata temu było to tylko ok. 9 proc.

Wirtualny rewers

Swobodny przepływ gazu pomiędzy państwami członkowskimi ...

Terminal LNG w Świnoujściu (ma być gotowy w połowie 2014 r.)

1 Nowy falochron na Bałtyku o długości 3 km. Zlokalizowany będzie na wschód od istniejącego (1a) przy ujściu Świny.

2 Oba falochrony utworzą wejście do nowego portu zewnętrznego o powierzchni 130 ha i tzw. głębokości technicznej do 14,5 m.

3 Nabrzeże rozładunkowe. Port będzie mógł przyjmować statki metanowce o długości do 315 m, szerokości do 50 m i zanurzeniu do 12,5 m (gazociąg Nord Stream leży w pobliżu na głębokości 17,5 m i nie będzie stanowił problemu). Pojemność statków wynosi 216 tys. m sześc. skroplonego gazu ziemnego. Jego wypompowywanie będzie trwało ok. 24 godzin. Gaz ma wówczas temperaturę –160 st. C.

4 Rura przesyłowa na estakadzie dostarczająca skroplony gaz do zbiorników terminalu. Średnica tego gazociągu na zewnątrz to ok. 1,6–1,8 m.

5 Dwa zbiorniki – magazyny kriogeniczne do przechowywania LNG w niskiej temperaturze –150 st. C. Każdy zbiornik, o średnicy zewnętrznej 80 m, gromadzi 160 tys. m sześc. skroplonego gazu.

6 Stacja do załadunku LNG na cysterny (dla dwóch pojazdów).

7 Etap regazyfikacji (podgrzewania ciekłego gazu do stanu lotnego – do temperatury 5 st. C). Objętość gazu zwiększa się wówczas ponad 600 razy.

8 Stacja pomiaru ilości i jakości odparowanego gazu.

9 Rurociągiem o średnicy 80 cm odparowany gaz trafia do zewnętrznej sieci przesyłowej.

10 Budynki administracyjne, magazynowe.

Raport przygotowaliśmy we współpracy merytorycznej z partnerami z branży energetycznej: Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. oraz spółką Polskie LNG S.A.

Załączniki

  • Terminal LNG w Świnoujściu

    Terminal LNG w Świnoujściu - [rys.] Sobczak Marek

  • Sieć do transportu gazu w Polsce

    Sieć do transportu gazu w Polsce - [rys.] MS