POLITYKA

Wtorek, 23 października 2018

Polityka - nr 39 (2673) z dnia 2008-09-27; Polityka. Pomocnik Prawny Polityki. Obywatel i Władza.; s. 4

My jako obywatele

Obywatelstwo polskie

Nabywamy je, jeśli urodzimy się z rodziców, z których co najmniej jedno jest obywatelem polskim (tzw. zasada krwiius sanguinis) i nie ma znaczenia, czy urodziliśmy się w Polsce, czy za granicą. Jeśli ojciec lub matka ma obywatelstwo inne niż polskie, w ciągu 3 miesięcy od urodzin dziecka rodzice mogą przed konsulem (za granicą) lub starostą (w Polsce) złożyć oświadczenie, że wybierają dla dziecka obywatelstwa obcego państwa, którego obywatelem jest jedno z nich.

Z mocy prawa obywatelstwo polskie nadaje się także dzieciom urodzonym lub znalezionym na terytorium naszego kraju (tzw. zasada ziemiius soli), jeśli oboje rodzice są nieznani, nieokreślone jest ich obywatelstwo bądź żadnego nie posiadają.

Obywatelem polskim można się stać także w drodze nadania obywatelstwa przez Prezydenta RP lub decyzją wojewody. W pierwszym przypadku cudzoziemiec powinien co najmniej 5 lat legalnie mieszkać w Polsce. Ale od tego wymogu prezydent może odstąpić (np. Lech Kaczyński nadał obywatelstwo polskie brazylijskiemu piłkarzowi Rogerowi Guerreiro po ...