POLITYKA

środa, 24 kwietnia 2019

Polityka - nr 12 (12) z dnia 2018-08-29; Pomocnik Historyczny 6/2018 Niepodległość 1918; s. 41

Detale

 (LB)

My, Pierwsza Brygada

Legiony to żołnierska nuta,/Legiony to ofiarny stos,/Legiony to żołnierska buta,/Legiony to straceńców los
My, Pierwsza Brygada,/Strzelecka gromada,/Na stos rzuciliśmy/Nasz życia los,/Na stos, na stos!
O, ile mąk, ile cierpienia,/O, ile krwi, wylanych łez,/Pomimo to nie ma zwątpienia,/Dodawał sił wędrówki kres.
My, Pierwsza Brygada...
Krzyczeli, żeśmy stumanieni,/Nie wierząc nam, że chcieć – to móc!/Laliśmy krew osamotnieni,/A z nami był nasz drogi Wódz!
My, Pierwsza Brygada...
Nie chcemy dziś od was uznania,/Ni waszych mów, ni waszych łez,/Już skończył się czas kołatania/Do waszych serc, do waszych kies!
My, Pierwsza Brygada...
Umieliśmy w ogień zapału/Młodzieńczych wiar rozniecić skry,/Nieść życie swe dla ideału/I swoją krew i marzeń sny.
My, Pierwsza Brygada...
Potrafim dziś dla potomności/Ostatki swych poświęcić dni,/Wśród fałszów ...