POLITYKA

środa, 22 maja 2019

Polityka - nr 47 (2581) z dnia 2006-11-25; s. 44-50

Gospodarka

Joanna Solska

Mydło, powidło, czujne oko

Fortuny czołówki polskiego biznesu wypączkowały z firm polonijnych w latach 80. Beton partyjny w tym okrawku rynku widział zagrożenie dla socjalizmu. Dziś z przecieków dowiadujemy się, że środowisko firm polonijnych powiązane było ze służbami specjalnymi.

Na pomysł, żeby zapraszać do inwestowania w Polsce polonusów, którzy dorobili się na Zachodzie, wpadła ekipa Edwarda Gierka. Gierek, sam po latach emigracji w Belgii, chciał pokazać, że kraj otwiera się na Polonię. A raczej na jej pieniądze. Chociaż bowiem za uzyskane z Zachodu kredyty wybudowano kilka wielkich fabryk, zaczęły rozwiewać się nadzieje, że spłaci się dług wytwarzanymi przez nie produktami. To co Gierek już przeczuwał, za Jaruzelskiego stało się ponurą codziennością – państwowa gospodarka przestała być wydolna.

Najbardziej doskwierał brak dewiz. Do wielu towarów potrzebny był tak zwany wsad dewizowy, czyli jakaś część lub surowiec, które trzeba było sprowadzić z Zachodu. Tyle że nie było za co. Górnicy wydobywali za mało węgla, a niewiele poza tym nadawało się na eksport. Firmy polonijne miały sprawić, że zarobione na emigracji „zielone” polonusi przywiozą do Polski i sprowadzą za nie potrzebne surowce. Masą towarową zapełnią puste sklepy, a nadwyżki wyeksportują na Zachód. Zrobią to, z czym nie radziło sobie państwo. Partia miał...

Największe firmy polonijne

Top-Mart Stana Szewczyka – ubrania

Comindex Jerzego Staraka – artykuły spożywcze, chemia gospodarcza

Inter Fragrance Ignacego Soszyńskiego – artykuły spożywcze, środki czystości

Konsuprod, potem ITI Jana Wejcherta – sprzęt elektroniczny, artykuły spożywcze

InterKulpol Henryka i Jana Kulczyków – góralskie domy, akumulatory

Interkim Leonarda Prośniewskiego – ubrania, art. spożywcze

Remis i Aramis Adama Smorawińskiego – ubrania

Alfa Sobiesława Zasady – zamki błyskawiczne

Haste Stefana Lewandowskiego – meble ogrodowe, szafki

Hamilton Ryszarda Milana – art. metalowe, tekstylne, opakowania jednorazowe