POLITYKA

Czwartek, 13 grudnia 2018

Polityka - nr 40 (2725) z dnia 2009-10-03; s. 38-43

Raport

Wawrzyniec Smoczyński

Myślą i rządzą

Dzięki nim politycy wiedzą, co mówią. Think tanki Patrzą rządom na ręce, przewidują, debatują, szukają recept, podsuwają rozwiązania. to brakujące ogniwo polskiej polityki.

Gdy 13 listopada 2006 r. Polska zgłaszała weto do rozmów gospodarczych Unia-Rosja, była najsamotniejszym krajem Europy. Warszawy nie poparło nawet zaprzyjaźnione Wilno, w Berlinie zaległa złowroga cisza, w Brukseli unijni urzędnicy przepowiadali nam największy błąd w polityce zagranicznej od odzyskania wolności. Ale przewiną Polski nie było storpedowanie umowy z Rosją, która na ówczesnych warunkach i tak nie zostałaby zawarta. Polska podpadła, bo zburzyła iluzję jednomyślności w Unii i mimowolnie pokazała, że Europa nie ma wspólnej polityki wobec Rosji.

Dlatego tak ważny był dokument, który rok później zaczął krążyć po europejskich stolicach. „Przegląd sił Unia-Rosja”, 70-stronicowy raport Marka Leonarda i Nicu Popescu, po raz pierwszy pokazał, jak różne, często sprzeczne, są interesy państw Europy w stosunkach ze wschodnim sąsiadem i jak umiejętnie Kreml wykorzystuje te różnice, stosując wobec Unii zasadę „dziel i rządź”. Z tego dokumentu zachodni politycy dowiedzieli się, że w Europie są kraje traktowane przez Rosję po partnersku, ...

Nazwa: Brookings Institution
Siedziba: Waszyngton
Roczny budżet: 60 mln dol.
Liczba ekspertów: 200
Specjalności: polityka krajowa i zagraniczna

Nazwa: European Council on Foreign Relations
Siedziba: Londyn (centrala)
Roczny budżet: 4 mln dol.
Liczba ekspertów: 15
Specjalności: stosunki zewnętrzne UE, energetyka

Nazwa: Heritage Foundation
Siedziba: Waszyngton
Roczny budżet: 48 mln dol.
Liczba ekspertów: 81
Specjalności: obronność, polityka podatkowa, społeczna

Nazwa: Center for American Progress
Siedziba: Waszyngton
Roczny budżet: 25 mln dol.
Liczba ekspertów: 42
Specjalności: polityka krajowa, gospodarka, energetyka

Nazwa: American Enterprise institute
Siedziba: Waszyngton
Roczny budżet: 24 mln dol.
Liczba ekspertów: 77
Specjalności: handel światowy, obronność, polityka gospodarcza

Nazwa: demosEuropa
Siedziba: Warszawa
Roczny budżet: 200 tys. dol.
Liczba ekspertów: 4
Specjalności: polityka unijna

Poczet ekspertów

Z tłumu ekspertów zaludniających think tanki polityczne wybraliśmy kilku, którzy często mają coś ciekawego do powiedzenia

Katinka Barysch Wicedyrektor Centrum na rzecz Reformy Europejskiej w Londynie. Zajmuje się Europą Środkową, Rosją i Turcją z perspektywy Unii Europejskiej, pisze o rozszerzeniu UE, energetyce i skutkach kryzysu finansowego.

Zbigniew Brzeziński Radca i powiernik Ośrodka Studiów Strategicznych i Międzynarodowych w Waszyngtonie. Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Jimmy’ego Cartera, wybitny znawca geopolityki, jeden z najlepszych analityków polityki zagranicznej USA.

C. Fred Bergsten Dyrektor Peterson Institute for International Economics w Waszyngtonie. Jeden z najlepszych specjalistów od gospodarki światowej, a także od współczesnych Chin.

Ivan Krastev Prezes Centrum Strategii Liberalnych w Sofii. Zajmuje się przemianami demokratycznymi w Europie Środkowej, ostatnio także Rosją.

Aleksander Smolar Prezes zarządu Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie. Najlepszy analityk polskiej polityki z perspektywy długofalowych przemian.