POLITYKA

Piątek, 19 lipca 2019

Polityka - nr 5 (2230) z dnia 2000-01-29; s. 54

Kultura / Wieczne pióra

Andrzej Garlicki

Myśli ze skrzynki

[warto mieć w biblioteczce]

Alexis de Tocqueville: Listy. Wybór, wstęp i opracowanie Irena Grudzińska-Gross, przekład Barbara Janicka. Wydawnictwo

Znak, Kraków 1999, s. 360. Seria: Demokracja. Filozofia i praktyka W karierze politycznej ten schorowany i zbiedniały arystokrata zaszedł wysoko. Był posłem, a nawet ministrem spraw zagranicznych. Na szczęście jednak czasy były nader niestabilne i co pewien czas wydarzenia wyrzucały go na margines polityczny. Wówczas pisał. W 1835 r., a miał wówczas 30 lat, ukazała się pierwsza część dzieła „O demokracji w Ameryce”. Część druga w pięć lat później. I dziś jeszcze jest to tekst fascynujący i inspirujący intelektualnie. Wystarczy przywołać oddźwięk polskiej edycji przed trzema laty.

„W centrum zainteresowań Tocqueville’a – pisze we wstępie do »Listów« Irena Grudzińska-Gross – leżało poszukiwanie równowagi między wolnością a równością. Jest to także najbardziej palący problem dnia dzisiejszego. Wiek XX nauczył nas tego, czego Tocqueville’a nauczyła już rewolucja francuska. Odpowiada on na pytania, które teraz ...

[lektura obowiązkowa]
[warto mieć w biblioteczce]
[nie zaszkodzi przeczytać]
[tylko dla znawców]
[złamane pióro]