POLITYKA

Niedziela, 21 kwietnia 2019

Polityka - nr 21 (2453) z dnia 2004-05-22; s. 14

Ludzie i wydarzenia

Na diecie Brukseli

Polska po wejściu do Unii obsadziła nie tylko stanowisko komisarza w Komisji Europejskiej (została nim Danuta Hübner), ale i kilka innych prestiżowych foteli. Członkiem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (zajmuje się kontrolą budżetu UE oraz wykorzystania funduszy strukturalnych) został Jacek Uczkiewicz, ostatnio wiceminister finansów, a wcześniej wiceprezes NIK. Sam o sobie mówi, że kontrolowanie jest jego pasją. Nominację na sędziego w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości otrzymał prof. Jerzy Makarczyk (specjalista od prawa międzynarodowego z Instytutu Nauk Prawnych PAN, były wiceminister spraw zagranicznych i przez 9 lat sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka). Natomiast sędzią w Sądzie Pierwszej Instancji została prof. Irena Wiszniewska-Białecka (specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, również z INP PAN, ostatnio orzekała w NSA). Z urzędu po 1 maja do Rady Europejskiego Banku Centralnego wszedł prezes NBP Leszek Balcerowicz, a do Rady Gubernatorów w Europejskim Banku Inwestycyjnym nasz minister finansów.

Polsce przypadło także po 21 miejsc w unijnych ciałach doradczych: Komitecie Ekonomiczno-Społ...