POLITYKA

Piątek, 24 maja 2019

Polityka - nr 10 (10) z dnia 2012-09-26; Ja My Oni. Poradnik Psychologiczny Polityki. Tom 10. O dobrym seksie; s. 15-17

Cały ten seks

Magdalena Kaczmarek

Na fundamencie temperamentu

Jak cechy osobowości wpływają na życie erotyczne człowieka

Temat osobowości i seksu jako pierwszy podjął Zygmunt Freud. Ten wiedeński lekarz, twórca psychoanalizy, był zdania, że seks, rozumiany też szerzej jako popęd do życia, tworzenia i rozmnażania, jest wielką, dynamiczną siłą (drugą obok popędu zniszczenia), która kieruje ludzkimi działaniami. Kieruje niekiedy podstępnie, bo na poziomie świadomym człowiekowi wydaje się, że chodzi mu o coś innego, podczas gdy to ukryty popęd seksualny popycha go do działania. Tak, zdaniem Freuda, motywowana jest choćby działalność artystyczna – jako społecznie akceptowana i pochwalana sublimacja seksu (miłosne motywy w literaturze, akty w malarstwie).

Co więcej – zdaniem Feuda – seks to silny motywator już od najwcześniejszego okresu życia. Mały chłopiec przeżywa miłość ku matce, ojca postrzega jako groźnego konkurenta i tak pojawiają się kolejno: lęk kastracyjny, a jako sposób na jego pokonanie – utożsamienie się z ojcem i w konsekwencji szczęśliwe rozwiązanie konfliktu, który Freud nazwał konfliktem edypalnym. W ten sposób chłopiec zarówno pokonuje lęk w ...