POLITYKA

Poniedziałek, 20 maja 2019

Polityka - nr 10 (10) z dnia 2011-09-21; Ja My Oni. Poradnik Psychologiczny Polityki. Tom 8. Jak być dziś kobietą, jak mężczyzną; s. 102

Płeć a dzieje świata

Krzysztof Szymborski

Na obronę brzydali i brutali

Dlaczego mężczyźni rządzą światem

Kiedy w latach 60. XX w. przez świat zachodni przeszła druga fala feminizmu, ten ruch o radykalnych celach politycznych, stawiający sobie za cel pełne i autentyczne równouprawnienie kobiet i mężczyzn we wszelkich dziedzinach życia, nie wyłączając, oczywiście, sfery działalności politycznej, potrzebował prostej i radykalnej doktryny. Do tej roli znakomicie nadawał się popularny w owym czasie w naukach społecznych kulturowy relatywizm, kojarzony także z kulturowym determinizmem. Ruch feministyczny zaakceptował więc ideę głoszącą, że z psychologicznego punktu widzenia kobiety i mężczyźni w gruncie rzeczy niczym się od siebie nie różnią, a wszelkie systematyczne odmienności ich grupowych poglądów, zachowań i ról społecznych są wyłącznie wynikiem socjalizacji. To prawda, że mężczyźni nie mogą rodzić dzieci i mają źle rozwinięte gruczoły mleczne, co znacznie obniża ich rodzicielską przydatność we wczesnym okresie rozwoju potomstwa – na tym jednak różnice biologiczne właściwie się kończą i wszelkie wyciąganie z nich społecznych implikacji jest dział...