POLITYKA

Sobota, 20 lipca 2019

Polityka - nr 8 (8) z dnia 2019-06-12; Pomocnik Historyczny. 4/2019. Dzieje Japonii; s. 16-20

Ewa Pałasz-Rutkowska

Na początku był cesarz

Japonia jako państwo powstawała przez wieki. Cesarzem nazwano najsilniejszego naczelnika federacji plemiennej. Wkrótce potem, gdy tennō stanął na czele scentralizowanego państwa, władzę przejęła arystokracja dworska.

Droga do państwowości (III w. p.n.e. – VIII w. n.e.)

Przybysze z kontynentu. Historyczne państwo japońskie zaczęło powstawać prawdopodobnie pod koniec IV w. p.n.e., kiedy na Wyspy Japońskie dotarła kolejna fala imigrantów z kontynentu, mających kontakt z dominującą w Azji cywilizacją chińską. Przybysze wylądowali w północnej części Kiusiu i do I w. p.n.e. podporządkowali sobie – na drodze pokojowej lub poprzez podboje – zachodnią, środkową i północną część Honsiu. Zdobycze cywilizacyjne, jakie przywieźli – umiejętność mokrej uprawy ryżu oraz narzędzia z brązu i żelaza – wpłynęły zasadniczo na zmianę życia ówczesnych Japończyków. Z myśliwych stali się rolnikami, zaczęli prowadzić osiadły tryb życia i gromadzić zapasy, wyodrębniła się własność prywatna.

Ponieważ jednak systemy irygacyjne i trudna uprawa pól ryżowych wymagały pracy wielu osób, niezbędne stało się zarządzanie. Skutkiem tego rody – dotychczas podstawowa jednostka społeczna – łączyły się (...