POLITYKA

Piątek, 19 lipca 2019

Polityka - nr 10 (2695) z dnia 2009-03-07; s. 38-40

Rynek

Joanna Solska

Na pomoc!

Rząd chce wesprzeć przedsiębiorstwa, które duszą się z braku pieniędzy, ale jednocześnie nie chce powiększać dziury budżetowej. To prawdziwe ćwiczenia na równoważni.

Pakiet ustaw antykryzysowych został uchwalony. Na pomoc dla firm przeznaczono ponad 40 mld zł. Pomocową infrastrukturę będą tworzyć dwa państwowe banki – Bank Gospodarstwa Krajowego oraz PKO BP, a także Agencja Rozwoju Przemysłu, powołana przed laty, żeby ratować państwowe przedsiębiorstwa. Od wejścia Polski do UE publiczną pomoc ARP musi przyznawać zgodnie z unijnymi zasadami, czyli przedsiębiorstwom zarówno państwowym jak i prywatnym.

Mocną stroną PKO BP jest sieć placówek gęsto pokrywających cały kraj. Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek z konfederacji pracodawców Lewiatan nie boi się, że bank z realizacją pakietu antykryzysowego sobie nie poradzi. – Jest sprawnie zarządzany, przedsiębiorcy mają o nim dobre zdanie. Słabą stroną banku jest natomiast niski kapitał. PKO BP ma mnóstwo pieniędzy, bo tutaj najchętniej lokowaliśmy ostatnio swoje oszczędności, ale za niskie kapitały własne. Nie może więc udzielać firmom więcej kredytów, niż robił to do tej pory.

Jedna z uchwalonych właśnie ustaw (o dokapitalizowaniu BGK) ma pomóc w rozwiązaniu tego ...

Pakiet Tuska

Ustawy i posunięcia antykryzysowe

• Ustawa o rekapitalizacji instytucji finansowych: umożliwia państwu przejęcie (za finansową pomoc) udziałów lub obligacji banków czy ubezpieczycieli, zagrożonych utratą płynności.

• O poręczeniach i gwarancjach Skarbu Państwa.

• O Banku Gospodarstwa Krajowego.

• O Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, zapewniającym pełne bezpieczeństwo depozytów do 50 tys. euro.

• Ulgi inwestycyjne dla małych firm – wydatek do 100 tys. euro można wpisać w koszty. Rząd przygotowuje projekt ustawy, dającej ulgi wszystkim przedsiębiorstwom.

• Wprowadzono zaliczki dla przedsiębiorców, startujących w konkursach na realizację projektów unijnych.

• W budżecie 2009 r. limit gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa podniesiono do 40 mld zł.

• Trwają prace nad ustawą umożliwiającą pomoc państwa w spłacie kredytu hipotecznego osobom, które straciły pracę. PO chce także umożliwić wykup lokalu osobom mieszkającym w zasobach TBS (Towarzystwo Budownictwa Społecznego). Chodzi o to, by za te pieniądze budować nowe mieszkania socjalne.