POLITYKA

Piątek, 24 maja 2019

Polityka - nr 3 (3194) z dnia 2019-01-16; s. 72

Kultura / Afisz / Książki

Urszula Schwarzenberg-Czerny

Na ratunek

4/6

Beata Sabała-Zielińska, TOPR. Żeby inni mogli przeżyć, Prószyński i S-ka, Warszawa 2018, s. 352 

Obszernie cytowani w tej książce ratownicy TOPR opowiadają o swoim podejściu do chronienia ludzi w Tatrach i o związanych z tym codziennych wyzwaniach. I jest to raczej oficjalna wykładnia, książce towarzyszy też kilka słów od naczelnika pogotowia Jana Krzysztofa. Są to relacje konkretne, szczere, proste w formie i bardzo inteligentne. Związane z wpisanym w wykonywane zajęcie obciążeniem psychicznym, trudnościami ekonomicznymi, wysiłkiem fizycznym, ale także z doskonaleniem technik wykorzystywanych przy wypadkach w jaskiniach, wypadkach lawinowych czy akcjach z użyciem śmigłowca. Zachowują one indywidualny charakter dzięki wyczuciu słowa autorki książki, wieloletniej korespondentki Radia Zet z Zakopanego, Beaty Sabały-Zielińskiej. Problem dotyczy jednak fragmentów, skumulowanych zwłaszcza w pierwszej części książki, w których Sabała-Zielińska próbuje łączyć cytaty nieskomplikowaną retoryką i własną wyraźnie emocjonalnie nacechowaną narracją. Nie jest ona ani przejmują...

Skala ocen: 1 (dno) – 6 (wybitne)