POLITYKA

Niedziela, 19 maja 2019

Polityka - nr 2 (2) z dnia 2013-02-27; Ja My Oni. Poradnik Psychologiczny Polityki. Tom 11. Jak pracować z sensem, zyskiem i sukcesem; s. 29-31

Zakład pracy - jak to działa

Magdalena Kaczmarek

Na swoim

Jakie trzeba mieć cechy, jak należy myśleć i czego powinno się nauczyć, żeby odnieść sukces jako przedsiębiorca

Ludzie masowo idą na swoje. Zarówno kraje bardzo zamożne, jak i te bardzo biedne łączy wspólny trend – odsetek nowych przedsiębiorców stale wzrasta; najwięcej przybywa ich dziś w krajach uboższych, a najmniej – w Europie Zachodniej.

W krajach biedniejszych duża część firm otwierana jest bardziej z konieczności niż chęci. Trudności ze znalezieniem zatrudnienia, a także niewielkie wsparcie socjalne nierzadko zmuszają do rozpoczęcia własnej działalności. Tak powstają firmy małe, często rodzinne, a wiele z nich to bardziej forma zatrudnienia (świadczenie usług na rzecz jednego podmiotu) niż działalność gospodarcza z prawdziwego zdarzenia. Liczni spośród tych przedsiębiorców, gdyby stworzyć im autentyczny wybór, wybraliby pracę etatową, a nawet chętnie zrezygnowaliby z pracy w ogóle.

Nie należy jednak lekceważyć i tej formy działalności. Po pierwsze, takie przedsiębiorstwa tworzą zatrudnienie. Po drugie, przyczyniają się do większej konkurencji na rynku i bardzo często wypełniają nisze, których nie dostrzegają lub nie ...