POLITYKA

Poniedziałek, 19 sierpnia 2019

Polityka - nr 8 (8) z dnia 2019-06-12; Pomocnik Historyczny. 4/2019. Dzieje Japonii; s. 92-97

Ewa Pałasz-Rutkowska

Nacjonalizm i wojna

I wojna światowa doprowadziła Japonię do pozycji światowego mocarstwa, co jednak nie uchroniło jej przed problemami. Najtrudniejsze były te gospodarcze. Lekarstwem na kryzys miała być m.in. agresja na kontynent, zgodna z nacjonalistyczną ideologią podboju Azji.

Powojenny kryzys. W czasie Wielkiej Wojny, dzięki nieobecności na rynkach wschodniej Azji mocarstw zajętych działaniami zbrojnymi w Europie, czterokrotnie (z 799 mln do 3,24 mld jenów) wzrósł eksport Japonii. Szybko rozwijał się przemysł ciężki. Jednak po zakończeniu militarnego konfliktu mocarstwa powróciły na rynki i wyparły z nich ponownie część japońskich towarów. Wpłynęło to na spadek koniunktury i deficyt handlowy tego kraju. Ponadto polityka finansowa Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii doprowadziła do znacznego spadku cen światowych, co odbiło się paniką finansową w Japonii i wygaszeniem w 1920 r. boomu gospodarczego. Dowodem pogarszającej się sytuacji w kraju były tzw. bunty ryżowe (1918), rozruchy ludności w całej Japonii połączone z paleniem magazynów na to zboże. Zła polityka rządu doprowadziła bowiem do katastrofalnego braku artykułów konsumpcyjnych i wzrostu cen.

Niezadowolenie społeczeństwa wynikało też z dużych różnic w położeniu materialnym robotników zatrudnionych w różnych gałęziach ...

Załączniki

  • Japoński podbój Azji

    Japoński podbój Azji - [rys.] Sobczak Marek

  • Wojna w Azji Wsch. i na Pacyfiku (1941-45)

    Wojna w Azji Wsch. i na Pacyfiku (1941-45) - [rys.] Sobczak Marek