POLITYKA

Niedziela, 18 sierpnia 2019

Polityka - nr 36 (2468) z dnia 2004-09-04; s. 13

Ludzie i wydarzenia

Naczelny prezes Gauden

Grzegorz Gauden, od 1999 r. prezes Presspubliki, wydawcy dziennika „Rzeczpospolita”, będzie od 1 września także redaktorem naczelnym tej gazety. Gauden (51 l.) to były działacz studencki (w latach 70.), dziennikarz (m.in. „ITD”, „Student”), z kartą opozycyjną (internowany przez 7 miesięcy w stanie wojennym).

Nominacji tej nie przyjmuje jednak do wiadomości mniejszościowy udziałowiec spółki (49 proc.) Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnicze Rzeczpospolita (pozostałe 51 proc. ma norweska Orkla).

Dyrektor PPW Maciej Cegłowski twierdzi, że o powołaniu nowego redaktora naczelnego dowiedział się z gazet. Tymczasem z umowy spółki wynika, że powołanie wymaga zgody 80 proc. zgromadzenia akcjonariuszy, czyli także PPW. Dopiero gdyby wspólnicy nie doszli do porozumienia, kolegium redakcyjne gazety wskazuje dwóch kandydatów, spośród których zarząd spółki dokonuje wyboru (Gauden nie miał konkurencji).

Zarząd Presspubliki twierdzi, że PPW było powiadomione o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w sprawie wyboru redaktora naczelnego. Nie uczestnicząc w nim samo pozbawiło się głosu. Cegłowski tłumaczy, że zarząd naruszył dobre obyczaje. PPW prosił...