POLITYKA

Poniedziałek, 27 maja 2019

Polityka - nr 19 (2957) z dnia 2014-05-07; s. 74-76

Historia / Najstarsze przyznawane w Polsce od 1959 r. nagrody dla książek historycznych

Wiesław WładykaMarcin ZarembaMarian TurskiBożena SzaynokWłodzimierz BorodziejJerzy Holzer

Nagrody Historyczne 2014

Prezentujemy nominacje, wraz z opiniami jurorów, do kolejnej edycji Nagród Historycznych POLITYKI za książki wydane w 2013 r. Za tydzień przedstawimy laureatów.

W dziale prac naukowych i popularnonaukowych

Magdalena Mikołajczyk, Rewizjoniści. Obecność w dyskursach okresu PRL, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013

Opowieść o narodzinach polskiego rewizjonizmu, potem o jego rozwoju wewnątrz systemu i w ramach doktryny rządzącej, a wreszcie o przekształceniu się w opozycję kontrsystemową, jest jedną z najważniejszych opowieści o PRL. Występuje w kilku zresztą postaciach i wcieleniach, także jak najbardziej politycznej współcześnie, gdy próbuje się zdyskredytować wielu wybitnych intelektualistów oraz działaczy opozycji demokratycznej, a potem ważnych polityków III RP. Choćby Jacka Kuronia, Bronisława Geremka, Leszka Kołakowskiego, ponoć na zawsze zarażonych stalinowską lewicowością. Magdalena Mikołajczyk podjęła udaną próbę odtworzenia doświadczenia rewizjonistycznego w Polsce lat 50. (po Październiku ’56 przede wszystkim) i 60. Nie tylko pokazała jego historię fabularną, z dramatycznymi i spektakularnymi wydarzeniami, przedstawiła głównych bohaterów dramatu, ale też – co może najważniejsze – treści i myśli rewizjonistów. A one prowadziły ich od walki wewnątrz systemu do walki z systemem. (Wiesław Władyka)

<...