POLITYKA

Wtorek, 23 lipca 2019

Polityka - nr 19 (2704) z dnia 2009-05-09; s. 66-67

Historia

Marian Turski

Nagrody Historyczne: 50 lat minęło...

Nasze nagrody ustanowiliśmy w 1958 r., a po raz pierwszy przyznaliśmy w 1959 r. Intencją była zachęta do badań nad historią najnowszą Polski, a trzynastoosobowe jury pierwszej nagrody zapewniało (w miarę) obiektywizm w ocenach.

Stefan Kieniewicz, jeden z najwybitniejszych historyków polskich XX w., napisał we wspomnieniach, że – dzieląc wydarzenia swojego życia na przyjemne i nieprzyjemne – posiedzenia jury „Polityki” zaliczył do przyjemnych, ponieważ były inspirujące i bogate poznawczo. Po półwieczu mogę w imieniu redakcji oraz własnym podziękować jurorom, dawnym i obecnym. Nie zawsze skład jury i jego wybory podobały się władzom. Kiedy próby politycznej ingerencji w ten skład osobowy i w nominacje do nagrody były zbyt napastliwe, kiedy próby kompromisów zawiodły całkowicie – dwukrotnie zawiesiliśmy Nagrody Historyczne. Dlatego, choć coroczne, po 50 latach przyznane zostały po raz 48.

Kiedy przeglądam długi spis książek nagrodzonych, dostrzegam również nie zawsze chwalebne kompromisy, ale przede wszystkim powody do dumy. Pierwsza nagroda – w 1959 ...

Nasi laureaci

Za książki opublikowane w 2008 r. nagrody otrzymują:

 

W dziale prac naukowych i popularnonaukowych nagrodę specjalną

autorzy dzieła „Dzieje inteligencji polskiej do roku 1918”, Maciej Janowski, „Narodziny inteligencji 1750–1831”,
Jerzy Jedlicki,
„Błędne koło 1832–1864”,
Magdalena Micińska, „Inteligencja na rozdrożach 1864–1918”,
Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk i Wydawnictwo Neriton

 

Debiut

Marci Shore, „Kawior i popiół. Życie i śmierć pokolenia
oczarowanych i rozczarowanych marksizmem”, Świat Książki

 

W dziale pamiętniki, relacje, wspomnienia

Stanisław Kulon, „Z ziemi polskiej do Polski”, Państwowy Instytut Wydawniczy

 

W dziale wydawnictw źródłowych

Wojciech Rojek za opracowanie 8 tomów zbioru „Protokoły posiedzeń Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej”, Polska Akademia Umiejętności oraz Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie