POLITYKA

Poniedziałek, 22 kwietnia 2019

Polityka - nr 49 (3038) z dnia 2015-12-02; s. 68

Historia

Wiesław Władyka

Najlepsi nagrodzeni

Rok temu redakcja POLITYKI ogłosiła konkurs na najlepszą pracę magisterską poświęconą historii PRL. Efekt przerósł oczekiwania.

Patronem nagrody został Mieczysław F. Rakowski, wieloletni redaktor naczelny naszego tygodnika, polityk, autor wielu książek i tysięcy artykułów. Także autor wielotomowego „Dziennika politycznego”, pisanego w PRL w głębokiej dyskrecji, a wydanego dopiero w latach 90. Dziennik ten jest jednym z ważniejszych źródeł do badania historii najnowszej, jest często wykorzystywany przez kolejne pokolenia badaczy, a też chętnie czytany przez czytelników.

Mieczysław F. Rakowski miał, można powiedzieć, życiorys peerelowski: pochodził z rodziny chłopów pomorskich, należał do pokolenia awansu społecznego i środowiska, które z tą nową Polską się identyfikowało, służyło jej, a też zrobiło w niej wielką karierę. A przy tym zawsze, co najlepiej widać we wspomnianym dzienniku, potrafił obserwować rzeczywistość krytycznie, z niejakim chłodem badawczym, z dużą dozą autorefleksji i pogłębiającym się rozczarowaniem, choć do końca trwał w polityce, aż po „wyprowadzenie sztandaru”.

Wraz z rodziną zmarłego przed 15 laty M.F. Rakowskiego redakcja POLITYKI ustaliła zasady konkursu: mogli w nim wziąć udział autorzy prac magisterskich obronionych w bieżącym roku i rok wcześniejszych. Powołano ...