POLITYKA

Wtorek, 20 sierpnia 2019

Polityka - nr 5 (2639) z dnia 2008-02-02; s. 8

Flesz. Ludzie i wydarzenia / Kraj

 J.S.

Nasi siedzą

Uznany przez angielski sąd za winnego gwałtu Jakub T. jest jednym z tysięcy Polaków zatrzymanych i więzionych poza granicami ojczyzny. Ich liczba z roku na rok, niestety, rośnie.

Według Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w 2006 r. za granicą zatrzymano i aresztowano 5796 polskich obywateli. Dla porównania w 2005 r. ponad 5300. – Przytoczone dane nie w pełni odzwierciedlają stan faktyczny, ponieważ w państwach, z którymi wiążą Polskę jedynie postanowienia konwencji wiedeńskiej, uzależniające powiadomienie konsula od woli zatrzymanego, urzędy konsularne informowane są tylko o części przypadków pozbawienia wolności obywateli polskich – mówi Piotr Paszkowski, rzecznik MSZ.

Najnowszych danych za 2007 r. MSZ jeszcze nie ma. Wiele wskazuje jednak na to, że liczba ta będzie większa. W polskim konsulacie w Londynie dowiedzieliśmy się, że tylko w Anglii i Walii w 2007 r. zatrzymano ponad 2200 naszych rodaków.

Rośnie także liczba Polaków skazanych. Pod koniec 2006 r. w zakładach karnych za ...