POLITYKA

Poniedziałek, 19 sierpnia 2019

Polityka - nr 5 (5) z dnia 2016-05-11; Ja My Oni. Poradnik Psychologiczny Polityki. Tom 22. Dusza i ciało; s. 84-87

Spokój i sprawność

Kinga Tucholska

Natura mikroba

Jak kontakt z przyrodą wpływa na stan psychiczny człowieka

Ostatnie kilkadziesiąt lat przyniosło radykalną zmianę sposobu rozumienia i doświadczania przyrody. Jesteśmy coraz bardziej świadomi zagrożeń dla środowiska naturalnego – ocieplenia klimatu, topnienia lodowców, zanieczyszczenia powietrza, znikania rafy koralowej, zmniejszania bioróżnorodności. Ale nasz kontakt i relacja z naturą są coraz słabsze. Współczesne dzieci mają dużą wiedzę o puszczy amazońskiej, a często nie chodziły po lesie w swojej okolicy. Nie znają gatunków rodzimych drzew, nie są w stanie odróżnić wróbla od szczygła, dziurawca od rumianku. Nigdy nie rozpalały ogniska.

Najmłodsze pokolenie, choć jest częścią globalnej wioski, wychowywane jest na coraz mniejszej przestrzeni. Jane Clark, specjalizująca się w badaniu rozwoju ruchowego profesor kinezjologii z Uniwersytetu Maryland, nazywa je „dziećmi z pudełka”. Spędzają bowiem coraz więcej czasu w kojcach, w wysokich dziecięcych krzesełkach, fotelikach samochodowych, a zabierane na dwór – umieszczane są w wózkach lub ogrodzonych piaskownicach. Później lądują w murach szkoły. Świat poznają na obrazkach, monitorze lub przez okno. Jeśli ...