POLITYKA

Niedziela, 21 kwietnia 2019

Polityka - nr 3 (3194) z dnia 2019-01-16; s. 9

Ludzie i wydarzenia / Kraj. Komentarz

Joanna Cieśla

Nauczyciele muszą zarabiać

Czy w polskich szkołach będzie strajk generalny? Bardzo możliwe. W Szczecinie nauczyciele ze szkół i przedszkoli już masowo poszli na zwolnienia.

Prezes ZNP Sławomir Broniarz oceniał, że podczas niedawnego spotkania z nauczycielami szefowa MEN Anna Zalewska nie przedstawiła żadnych konkretnych propozycji. Nie zgodziła się na wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 1 tys. zł od stycznia 2019 r. Próbowała przekonać związkowców, by zwracali się o podwyżki do samorządów, które współfinansują edukację. Jednak nauczyciele na to nie pójdą. Samorząd określa tylko dodatki do oświatowych wynagrodzeń. Minister z kolei nie może zmusić starostów czy prezydentów do podniesienia w szkołach pensji bez zapewnienia na to środków z budżetu.

ZNP przejął postulat tysiączłotowej podwyżki od nauczycieli, którzy w grudniu zaczęli protest polegający na przechodzeniu na zwolnienia lekarskie. Skoro więc z rozmów z MEN nic nie wynikło, Związek podjął uchwałę w sprawie sporu zbiorowego, czyli zaczyna organizację strajku.

Kolejną turę rozmów zapowiedziano na 22 stycznia.

ZNP, organizacja najliczniejsza, ponaddwustutysięczna, zapowiada, że może z MEN dalej rozmawiać. Te rozmowy mają jednak dotyczyć ...