POLITYKA

Wtorek, 23 lipca 2019

Polityka - nr 8 (8) z dnia 2019-06-12; Pomocnik Historyczny. 4/2019. Dzieje Japonii; s. 37

Elżbieta Nowosielska

Nauki holenderskie

W okresie izolacji wiedza z Europy zaczęła być utożsamiana z Holandią oraz językiem niderlandzkim i określana mianem nauk holenderskich – rangaku.

Wiedza z Europy. Kiedy w połowie XVI w. w Japonii pojawili się pierwsi Europejczycy (art. s. 32), okazało się, że dysponują wiedzą w niektórych dziedzinach (medycyna, astronomia, optyka, kartografia i mechanika) wykraczającą ponad to, co znano dotychczas. Dla przybyszy z Zachodu nauczanie i pomoc chorym były jedną z metod szerzenia chrześcijaństwa, więc uczestników misji zaznajamiano z podstawową wiedzą lekarską. Tradycyjne chińskie metody były niezwykle kosztowne, co dodatkowo przyciągało biedotę do pracujących na misjach lekarzy. Wraz z rozpoczęciem prześladowania chrześcijan swoboda działania Europejczyków zaczęła być ograniczana. Ważną rolę w przekazywaniu wiedzy medycznej odegrał wówczas Cristóvão Ferreira, jezuicki misjonarz, który załamał się na torturach i wyparł się wiary. Dodatkowym utrudnieniem w szerzeniu wiedzy był edykt z 1630 r., zakazujący posiadania książek propagujących chrześcijaństwo. Przychylnie patrzono natomiast na import urządzeń takich jak zegary czy globusy, które chętnie przyjmowano jako podarki na dworze sioguna.

Po 1639 r. utrzymywano kontakty już ...