POLITYKA

Sobota, 17 sierpnia 2019

Polityka - nr 5 (5) z dnia 2016-05-11; Ja My Oni. Poradnik Psychologiczny Polityki. Tom 22. Dusza i ciało; s. 112-114

Spokój i sprawność

Aleksandra Żelazińska

Nawyknijmy do gimnastyki

Jak codziennie ćwiczyć ciało i umysł

Gdyby człowiek wiedział zawczasu, że stanie się w przyszłości wiązką nawyków, większą wagę przywiązywałby do tego, jak się zachowywał w dzieciństwie” – tak o trudach wprowadzania zmian i korekt do codzienności pisał amerykański psycholog i filozof William James. Mocne postanowienie poprawy ludzie obiecują sobie zwykle dwa razy w roku – na początku stycznia i w okolicach czerwca. Co potwierdzają dane Google – frazy związane ze zdrowiem, fitnessem i sportem wpisywane są do przeglądarki najczęściej wówczas, gdy snuje się plany na kolejny rok i wakacje. Ludzie potrzebują symbolicznych cezur, okolicznościowego pretekstu. W pierwszej kolejności – podpowiada CBOS – chcą schudnąć, rzucić palenie i odstawić alkohol. Później awansować, znaleźć lepszą pracę i więcej zarabiać. Zapału wystarcza na krótko, w postanowieniach trwa ostatecznie ok. 8 proc. osób. 75 proc. wytrzymuje najwyżej tydzień.

Puchnie zarazem rynek – by tak rzec – motywacyjny. Jednak liczba zebranych poradników, odhaczonych kursów i zajęć niekoniecznie i nie zawsze przynosi pożądany skutek – trwałą zmianę. Może więc ź...

Wyczuchrać się, uładnić, wybalansować

Plan dnia, jaki opracowała na swój użytek Zofia Stryjeńska, znana z humoru (często gorzkiego) polska malarka:

1. Wyczuchrać się z betów

2. Umyć się, przyodziać, uładnić na gębie

3. Zamyślałam też wyjść na powietrze lub na chwilę do czytelni, więc punkt kolejny, trzeci: wybalansować na światło ulicy

4. Pożreć co nieco

5. Trochę pokręcić się po śródmieściu i wrócić do nory.