POLITYKA

Piątek, 26 kwietnia 2019

Polityka - nr 19 (2704) z dnia 2009-05-09; Polityka. Przyrodnik Polityki. Nr 3. Wiosna. Inteligent na wyprawie; s. 5

Wiktor Pawłowski

Nazewnictwo

Poszczególne okazy roślin, grzybów i zwierząt zapisane są ich nazwami gatunkowymi, dwu- lub jednowyrazowymi. Gatunek (osobniki z jednego gatunku nie mogą krzyżować się z osobnikami z innych gatunków wydając płodne potomstwo) jest najwyższą gałązką drzewa rodowego, czyli układu systematycznego; poszczególne stopnie tego układu nazywa się taksonami. Taksony to: królestwo, gromada (typ), klasa, rząd, rodzina, rodzaj, gatunek. W odniesieniu do wojska taksony to odpowiednio: armia, rodzaje wojsk, dywizja, pułk, batalion, kompania, żołnierz. W obrębie taksonów w razie potrzeby wyróżnia się mniejsze jednostki, np. w gatunku podgatunek, a nawet rasę.

Obecnie organizmy wyższe klasyfikuje się w trzech królestwach: roślin, grzybówzwierząt.

W nazwach naukowych stosuje się nazewnictwo dwuwyrazowe: rodzaj (pisany dużą literą) i gatunek, np. Boletus edulis, a po polsku małą literą, borowik szlachetny, ale w nazwach popularnych ...

Załączniki

  • Budowa lasu

    Budowa lasu - [rys.] Gryń Mirosław