POLITYKA

Sobota, 24 sierpnia 2019

Polityka - nr 17 (2702) z dnia 2009-04-25; s. 36

Kraj / Rozmowy na XX-lecie

Janina Paradowska

Nie tak wyobrażałem sobie demokrację

Prof. Wiesław Chrzanowski o tym, dlaczego nie chciał usiąść przy Okrągłym Stole, po co założył ZChN, o nocy lustracyjnej w 1992 r. i o związkach Kościoła z polityką

Janina Paradowska: – W 1989 r. dostał pan propozycję uczestniczenia w obradach Okrągłego Stołu i odmówił. Dlaczego? Nie był pan nigdy opozycyjnym radykałem.

Wiesław Chrzanowski: – Nie byłem zasadniczym przeciwnikiem rozmów z władzą, ale zdawałem sobie sprawę, że będą one prowadzone i decyzje będą podejmowane przez grono osób, do którego ja nie należę.

Krąg KOR?

Oczywiście. Miałem świadomość, że zapraszano mnie jedynie, aby pokazać, że w obradach bierze udział szerszy krąg opozycji, a nie dla zapewnienia prawdziwego pluralizmu. Uczestnicząc w tym przedsięwzięciu, zbierałbym ewentualnie pochwały, na które nie zasłużyłem, albo ponosił odpowiedzialność za coś, na co nie miałem wpływu. Zawsze byłem bardzo ostrożny wobec inicjatyw, za którymi mogła stać intencja stwarzania pozorów.

Nie żałował pan jednak? Bez względu na to, kto brał udział, rezultaty okazały się dobre.

Uważam, że zbytnie zbratanie się środowisk opozycyjnych i ówczesnej władzy miało swoje dalekosiężne skutki. ...

Wiesław Chrzanowski (ur. 1923 r.), profesor nauk prawnych, adwokat, więzień polityczny, w 1980 r. doradca Solidarności, jeden z założycieli ZChN i jego pierwszy prezes (1989–1994), minister sprawiedliwości w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego, marszałek Sejmu w latach 1991–1993.

W cyklu ROZMOWY NA XX-LECIE ukazały się:

„Z grubsza normalny kraj” (rozmowa z Tadeuszem Mazowieckim, POLITYKA 23/08); „Trzeba było wygrać” (z Bronisławem Geremkiem, POLITYKA 30/08); „Wygraliśmy resztką sił” (z Lechem Wałęsą, POLITYKA 39/08); „Nie było trzeciej drogi” (z Leszkiem Balcerowiczem, POLITYKA 44/08); „Uwierzcie własnym oczom” (z Adamem Michnikiem, POLITYKA 51–52/08); „Ucieczka na Zachód” (z Janem Krzysztofem Bieleckim, POLITYKA 5); „Mnie się ta Polska podoba” (z gen. Wojciechem Jaruzelskim, POLITYKA 7); „Raporty szły do Watykanu” (z bp. Alojzym Orszulikiem, POLITYKA 11); „Redaktor w resorcie” (z Krzysztofem Kozłowskim, POLITYKA 15).