POLITYKA

Poniedziałek, 20 maja 2019

Polityka - nr 7 (3198) z dnia 2019-02-13; s. 7

Ludzie i wydarzenia / Kraj

 (MP)

Nielegalny wiceprezes?

Wszystko wskazuje na to, że europoseł PiS Tomasz Poręba, nie nacieszy się długo funkcją wiceprezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Stołeczny Sąd Rejonowy odmówił wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego badmintonowym działaczom, którzy w grudniu ubiegłego roku przegłosowali odwołanie zarządu z prezesem Markiem Zawadką na czele. Wybrano nowe władze – prezesem ponownie został Marek Krajewski i zarekomendował do zarządu Porębę, wychwalając jego wkład w rozwój kierowanej przez siebie fundacji Narodowy Badminton. Następnie Poręba został oddelegowany do Polskiego Komitetu Olimpijskiego, gdzie od razu objął fotel wiceprezesa. O wpychaniu się przez działaczy PiS do władz sportowych związków już pisaliśmy (POLITYKA 5).

Legalność zjazdu i podjętych na nim decyzji od początku budziła wątpliwości. Zawadka poskarżył się do Ministerstwa Sportu, otrzymał jednak odpowiedź, że resort nie widzi podstaw do kwestionowania samego zjazdu, jak i uchwał, jakie zapadły podczas obrad, a przysługujących mu środków nadzoru nie zastosuje. Sąd uznał inaczej – z uzasadnienia orzeczenia wynika, ż...